MONICA SMITH

SELVMORD: GI MENING TIL DET MENINGSLØSE

Monica mistet en bror til selvmord på 24-årsdagen sin. Bare 15 måneder senere tok moren sitt eget liv. Til tross for en økende åpenhet er det knyttet frykt, usikkerhet og manglende kunnskap til temaet selvmord. Monica vil med sitt foredrag bidra til å gi mening til det meningsløse, og spre innsikt om et tema som er underkommunisert. Hennes innfallsvinkel er erfaringsbasert, både som etterlatt, styreleder i Leve Oslo og medlem av brukerrådet ved akuttpsykiatrisk på Ullevål sykehus.

FOREDRAG

FOREDRAG OG SELVMORD

Monica mistet en av brødrene sine på 24-årsdagen sin. Moren tok sitt eget liv 15 måneder senere. Hun dro ned en rullgardin, og fortsatte livet som best hun kunne. To dager etter morens død var hun tilbake på jobb. Hun tror disse rammene i et liv som hadde kollapset fullstendig, reddet henne. Men det forhindret ikke at hun med årene nådde bunnen: Hun fikk angst, dissosierte, besvimte, og måtte til slutt begynne på medisiner. Hun hadde tre små barn, og måtte fikse livet.

Monica ønsker å øke bevisstheten rundt de faktiske forholdene ved det komplekse og vanskelige temaet, og hun deler også åpent og ærlig sine personlige erfaringer etter å ha levd et tredjedels livsløp med konsekvenser av selvmord i nære relasjoner.

I foredrag tar hun for seg følgende temaer: 

  • sjokket
  • reaksjoner
  • den første fasen som etterlatt, og behov over tid
  • hvordan ivareta familien
  • verdien av medmennesker
  • Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
  • omfanget av selvmord
  • forebygging
  • håp!
  • finne tilbake til livet

“På en engasjerende og effektiv måte tegnet Monica et tydelig bilde av situasjonen, og hun brukte seg selv og sine erfaringer på en profesjonell måte. Monica Smith er en meget dyktig kommunikator, og responsen etter foredraget var udelt positiv. Som foredragsholder kan hun varmt anbefales.”

Jørgen AassBønn for Oslo
OM MONICA

OM MONICA

Monica Smith er utdannet danser og pedagog.

Hun har mistet en bror og sin mor til selvmord, og holder erfaringsbaserte foredrag om temaet.

Hun er styreleder i Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i Oslo, og er medlem av brukerrådet ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60