MONICA SMITH

SELVMORD: GI MENING TIL DET MENINGSLØSE

Monica mistet en bror til selvmord på 24-årsdagen sin. Bare 15 måneder senere tok moren sitt eget liv. Til tross for en økende åpenhet er det knyttet frykt, usikkerhet og manglende kunnskap til temaet selvmord. Monica vil med sitt foredrag bidra til å gi mening til det meningsløse, og spre innsikt om et tema som er underkommunisert. Hennes innfallsvinkel er erfaringsbasert, både som etterlatt, styreleder i Leve Oslo og medlem av brukerrådet ved akuttpsykiatrisk på Ullevål sykehus.