MORTEN TØNNESSEN

FILOSOFI, ETIKK OG KOMMUNIKASJON

Morten er filosof og forsker, og er vant til å jobbe tverrfaglig. Han jobber til daglig som professor i filosofi og prodekan for forskning ved Universitetet i Stavanger. Morten er en flink formidler, liker å utfordre tanken, og som filosof har han naturligvis et svar på det meste!

FOREDRAG

ANTROPOCEN – MENNESKETS TIDSALDER

De siste årene har stadig flere innen vitenskapen begynt å bruke begrepet “Antropocen” – menneskets tidsalder. I denne epoken har mennesket blitt en kraft av geologiske dimensjoner, på linje med naturkreftene. Vi dominerer verdens landskaper, og bestemmer livsvilkårene for de fleste levende vesener. Dette foredraget gir en innføring i vår tids globale økologi – hvordan livet på kloden arter seg i dag.

ETIKK FRA A–Å

Etikk er læren om moral. Alle har en moral, men ikke alle har en etikk. Ved å bli mer bevisst på etiske spørsmål kan du lære noe om hvordan dine handlinger får konsekvenser for andre, og om hvordan andre vurderer deg.

FILIOSOFIHISTORIEN PÅ 1-2-3

Dette foredraget gir en kort innføring i de siste 2500 års filosofihistorie. Høydepunkter i tenkningens historie fremstilles her på en både underholdende og poengtert måte. Lærerikt, tankevekkende og morsomt.

TEGN PÅ GOD KOMMUNIKASJON

Fagfeltet semiotikk handler om tegn, det vil si alt som betyr noe. Semiotikk er det viktigste faget som tar for seg kommunikasjon, som handler om å formidle budskap mellom to eller flere parter. Det å kommunisere på en god måte er viktig for enhver bedrift og virksomhet.

VEKSTØKONOMIENS FREMTID

Basert på statistiske data fra IMF for de siste 2–300 år presenterer dette foredraget fremtidsscenarier frem til år 2300. Hva er vekstøkonomiens fremtid? Hvor lenge er det realistisk at dagens globale vekstrate kan fortsette, gitt miljøproblemer og andre utfordringer?

OM MORTEN

OM MORTEN

Morten Tønnessen har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad i semiotikk fra Universitetet i Tartu, Estland. I dag jobber han som professor og prodekan ved Universitetet i Stavanger.

Han har vært prosjektleder for det norsk-estiske forskningsprosjektet "Dyr i landskap i endring".

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60