NINA SLETTELAND

HELSEKOMMUNIKASJON OG HELSEFREMMENDE ARBEID

Nina er spesialist i helsepsykologi, forfatter og en dyktig foreleser og veileder. Med bakgrunn i sin brede kliniske erfaring holder hun faglig solide og kunnskapsrike kurs og foredrag om blant annet helsekommunikasjon og helsefremmende arbeid.

FOREDRAG

SOSIALE MEDIER OG HELSE

Internett er blitt vår nye selvhjelpsarena. Foredraget gir deg mer kunnskap om selvhjelpsgrupper, veiledet selvhjelp og hvordan man kan bruke sosiale medier for bedre helse, uavhengig av helsetilstand.

Passer fint for pasientorganisasjoner, studenter i helsefag og helsepersonell.

DIGITALE HELSETJENESTER

Vet du hvordan du finner frem til nyttig og god helseinformasjon som gjelder deg? Bruker du sosiale medier for å fortelle om egen sykdom, eller lurer du på å gjøre det?

 • Lær deg å utnytte ressursen internett kan være – når vi blir syke eller når våre nærmeste er rammet.
 • Lær deg å finne kvalitetssikker helseinformasjon som er aktuell for deg.
 • Lær deg hvordan sosiale medier kan brukes for å mestre egen sykdom og unngå skade.
 • Lær deg hvordan selvhjelp kan styrke din helse – uansett hva ditt utgangspunkt er.
 • Digital helsetjeneste som erstatning eller supplement til ordinær helsetjeneste.

Foredraget er for pasienter, pasientorganisasjoner og andre som er nært knyttet til syke.

HELSEKOMMUNIKASJON OG DIGITALE MEDIER

Internett kan bidra til et av historiens største og mest effektive bidrag i folkehelsearbeidet. Gjennom enklere løsninger via internett kan vi skape bedre helse for alle. Internettbasert helseinformasjon, helseblogging, selvhjelp og onlineterapi er i stor vekst.

Er helsepersonellet klare til å møte våre kompetente pasienter og deres pårørende?

Foredrag for helsepersonell, pasientorganisasjoner, og studenter.

ANDRE TEMAER

 • selvhjelp ved alvorlig og kronisk sykdom
 • helsefremmende lokalsamfunn
 • helsefremmende ledelse
 • samlivskurs for par
 • kvinnehelse
 • ungdomshelse

Kursene og foredragene skreddersys for alt fra pårørende, skoler, pasientorganisasjoner, helsepersonell, næringsliv og foreldre/skolegrupper.

OM NINA

OM NINA

Nina Sletteland har mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi, er utdannet sykepleier, parterapeut og pedagog med videreutdanning i blant annet organisasjon og ledelse og kunnskapsbasert prksis og undervisning.

Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjensesten i klinisk arbeid og forskning.

Nina er forfatter av flere fagbøker som er pensum på høgskole- og universitetsnivå.

Hun jobber til daglig som foreleser, veileder, samtale- og onlineterapeut.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60