NINA SLETTELAND

HELSEKOMMUNIKASJON OG HELSEFREMMENDE ARBEID

Nina er spesialist i helsepsykologi, forfatter og en dyktig foreleser og veileder. Med bakgrunn i sin brede kliniske erfaring holder hun faglig solide og kunnskapsrike kurs og foredrag om blant annet helsekommunikasjon og helsefremmende arbeid.