ODD KRISTIAN DAHLE

KRISEKOMMUNIKASJON OG MEDIEHÅNDTERING

Odd Kristian har solid bakgrunn som journalist, og jobber nå som kommunikasjonsrådgiver og kurs- og foredragsholder. Hans spesialfelter er blant annet krisekommunikasjon og mediehåndtering, og som reporter, vaktsjef og programleder i nyhetsredaksjoner har han lang erfaring med å jobbe tett på kriser, gjøre intervjuer og lede debatter. Hans store innsikt i medias arbeidsmetoder og behov kommer nå virksomheter og organisasjoner til gode.