ODD KRISTIAN DAHLE

KRISEKOMMUNIKASJON OG MEDIEHÅNDTERING

Odd Kristian har solid bakgrunn som journalist, og jobber nå som kommunikasjonsrådgiver og kurs- og foredragsholder. Hans spesialfelter er blant annet krisekommunikasjon og mediehåndtering, og som reporter, vaktsjef og programleder i nyhetsredaksjoner har han lang erfaring med å jobbe tett på kriser, gjøre intervjuer og lede debatter. Hans store innsikt i medias arbeidsmetoder og behov kommer nå virksomheter og organisasjoner til gode.

 

FOREDRAG

MEDIETRENING

Å kunne håndtere media på en god måte er en forutsetning for å få gjennomslag. Målet med kurset er å motivere deltakerne til å ta en aktiv rolle overfor media, inkludert sosiale medier. Kurset er lagt opp med realistiske øvingsoppgaver som er tilpasset deltakerne sine forkunnskaper, erfaring og arbeidshverdag. Kursdagen inneholder både teori og praktisk intervjutrening med kamera. Alle deltakerne får grundig evaluering av sin innsats.

PRESENTASJONSTEKNIKK

Mange holder presentasjoner og foredrag uten å være fokusert verken på publikum eller det de skal presentere. Fagkunnskap om emnet er ikke nok til å få folk til å lytte, og ikke minst få med seg det som blir sagt. En god presentasjon er i stor grad bygd opp på samme måten som en TV-reportasje. Kort, effektivt og med rett bruk av hjelpemiddel skal en «fange» og holde på oppmerksomheten til tilhørerne.

Kurset er lagt opp etter en journalistisk metode, der deltakerne blir trent i å spisse budskap, stemmebruk, kroppsspråk og generell framføring. Kursdagen er i stor grad praktiske øvinger, men med litt teori. Deltakerne holder sine presentasjoner som blir videofilmet, for deretter å få konstruktive tilbakemeldinger på hva som kan bli bedre.

LÆR Å SKRIVE KORT OG GODT

Det er ikke lett å uttrykke seg kort, godt og presist. MEN det er mulig å lære seg teknikker for hvordan en skal få med seg leseren. Skrivekurset er nyttig for alle som skal uttrykke seg. Enten det er i kundebrev, pressemeldinger, kronikker eller foredrag. Kurset veksler mellom teori og skrivetrening. I kurspakken inngår også evaluering av to tekster etter at kurset er ferdig.

KRISEKOMMUNIKASJON

I en krisesituasjon gjelder det å handle raskt, men aller viktigst er det å handle rett. I dette kurset trener vi på å bli bedre rustet til å håndtere kommunikasjonen både internt og eksternt gjennom en krise. Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser. Den praktiske delen er en enkel skrivebordsøvelse med en case som er under utvikling. Det er også mulig å legge inn intervjutrening som et moment i den praktiske delen.

SOSIALE MEDIER OG KRISE

Mange bedrifter bruker sosiale medier aktivt, men de færreste har tenkt gjennom hvordan de kan brukes i en krisesituasjon. I dette foredraget får en nyttige tips om hvordan sosiale medier kan være en ressurs, når en skal kommunisere i en krise. Samtidig får en også innblikk i hvordan krisen kan både oppstå, og forverres nettopp gjennom sosiale medier.

KONFERANSIER OG DEBATTLEDER

Opplevelsen av en konferanse henger i stor grad sammen med hvordan den ledes, og hvordan tema knyttes sammen og framstår som en helhet. I debatter gjelder det å holde tråden, og kartlegge hvilke punkt uenigheten dreier seg om.

Med sin lange NRK-bakgrunn er Odd Kristian Dahle en engasjert og lyttende konferansier og debattleder.

OM ODD KRISTIAN

OM ODD KRISTIAN

Odd Kristian Dahle er utdannet biolog og filosof, men har hele sin yrkeskarriere jobbet som journalist, frem til han startet som kommunikasjonsrådgiver.

Han har bakgrunn fra flere riksdekkende medier: Nationen, NTB og flere redaksjoner i NRK. I tre år var han programleder i NRK Dagsnytt.

Odd Kristian har i flere år undervist i krisejournalistikk ved Høgskolen i Volda.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60