OLA FURSETH

HVORDAN SKAPE EN GOD PRESTASJONSKULTUR?

Ola er en prestasjonsstrateg som brenner for å hjelpe mennesker og virksomheter til å utnytte sin kapasitet, og prestere på et høyere nivå. Med sin kombinasjon av psykologisk kompetanse, toppidrettskarriere og erfaring fra internasjonalt næringsliv foreleser han engasjert om drivkraft og motivasjon, virkningen av fysisk aktivitet, mentale teknikker og prestasjonskultur. Han gjør komplekse temaer forståelige på en humoristisk og underholdende måte, og er opptatt av å gi tilhørerne praktiske verktøy.

FOREDRAG

HVORFOR STÅR DU OPP OM MORGENEN? OM DRIVKRAFT OG MOTIVASJON

I dette foredraget fokuserer vi på hvordan ditt tankesett og drivkraft påvirker din selvfølelse og prestasjon, både på jobb og i livet generelt. Vi ser på hvordan mestringstro og situasjonsspesifikk selvtillit kan forsterkes gjennom bruk av enkle kognitive verktøy og bevisste tankemønstre. Ved å endre måten du tenker på, kan du med små grep heve din livskvalitet og prestere bedre. Foredraget kombinerer prestasjonspykologi og nevrovitenskapelig teori med praktisk erfaring og best-case-eksempler, og vektlegger å gi deg enkle verktøy du effektivt kan bruke selv.

TREN FYSISK OG BLI STERK PSYKISK

Å være fysisk aktiv handler ikke bare om at du skal få bedre kondisjon og muskelstyrke. Det handler i minst like stor grad om at hodet ditt skal fungere optimalt. I dette foredraget ser vi på hvordan hjernen vår fungerer, og hvilke signalsubstanser og hormoner som skilles ut ved ulike former for fysisk aktivitet. Hvordan påvirker disse faktorene hjernen din, egentlig? Foredraget har varighet på 1-2 timer (avhengig av behov) og kombineres ideelt sett med en fysisk treningsøkt i etterkant, der vi trigger frem kognitiv aktivitet ved mestring gjennom underholdende fysiske øvelser. Hensikten er å gi deltakerne kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk tilstand, samt faktiske verktøy og konkrete tips om hva de kan gjøre for å dra nytte av dette i jobb og privat.

TENK ANNERLEDES!
– HEV DIN PRESTASJONSSTANDARD MED MENTAL TRENING

I dette foredraget ser vi spesifikt på hvilke psykologiske faktorer som begrenser din evne til å håndtere motgang, mestre stress, og prestere på et konsistent høyt nivå. Du lærer enkle metoder og strategier som styrker din selvtillit, viljestyrke og evne til å nå dine mål. Ved hjelp av Olas 7-trinns prestasjonsmodell lærer du å identifisere dine verdier og mål som ledd i å etablere en indre motivasjon som gjør at du oppnår det du ønsker.

TALENT ER OPPSKRYTT!
– HVORFOR DE BESTE BLIR BEST, OG HVA VI ANDRE KAN LÆRE AV DET

Vi lar oss alle inspirere av personer som leverer topp prestasjoner gang etter gang. Men har du tenkt på hva som faktisk gjør at de beste blir best? I dette tankevekkende og inspirerende foredraget ser vi på hva som karakteriserer topp prestasjoner blant næringslivsledere, idrettsutøvere, militært personell, kunstnere, kirurger, piloter, lærere, og vanlige folk som deg og meg. Ved hjelp av et nytt teoretisk rammeverk i psykologien kalt Superior Performance Intelligence lærer du hva som egentlig ligger bak det å prestere på et høyt nivå, og ikke minst – du lærer gjennom praktiske eksempler hva du kan gjøre for å bli en bedre utgave av deg selv i morgen enn du er i dag.


Alle foredragene skreddersys og tilpasses fra en times varighet til halv- eller heldags seminarer, kurs og workshops.

“Å samarbeide med Ola har vært svært lærerikt og inspirerende!”

Marius LienBaneTele AS
OM OLA

OM OLA

Ola Furseth har en mastergrad i psykologi, og har spesialisert seg på tankesett og kognitive verktøy for prestasjonsutvikling.

Han har i mange år jobbet som næringslivsleder for selskaper i USA, Brasil, Frankrike og Indonesia.

Furseth er tidligere toppidrettsutøver, og har forsket på overføringsverdiene mellom prestasjon i toppidrett og næringsliv. Han har i mange år jobbet for Olympiatoppen.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60