PETTER BAKKEN

ORGANISASJON, ENDRING OG LEDELSE

Petter er en anerkjent foredragsholder innen temaer som motivasjon, innovasjon, endringsledelse, salg, ledelse, kundebehandling, mentorprogrammer, kommunikasjon, forhandlingsteknikk og presentasjonsteknikk. Han har stor evne til å tilpasse innhold til situasjonen og målene som er satt, og liker å skape dialog med publikum.

FOREDRAG

GOD LEDELSE – HVORDAN FÅR VI DET TIL?

Ofte er det ikke forståelse for hva som er god ledelse, og derfor heller ingen forståelse for hva som er dårlig ledelse. Har truffet mange ledere og lederteam som ikke helt får til å lede. Ofte er det er enkle ting som må justeres. Enkle ting som kunsten å delegere. Motivasjon som styringsfaktor. Forstå sine styrker og svakheter som leder. Kunsten å lytte og utfordre. Evnen til å sette klare mål. En god leder styrer etter en klart kommunisert strategi som bygger på en kultur. Den gode lederen er driver for en tilbakemeldingskultur. En god leder er profesjonell i å lytte, se og håndtere avvik. Foredraget gir deg enkle verktøy for å bli bedre som leder.

ENDRINGSLEDELSE: DET SKJER ENDRINGER HELE TIDEN

Alle selskaper påvirkes av eksterne faktorer som medfører at de må endre seg for å tilpasse seg. De må endre seg for å overleve. Disse endringene går bare fortere og fortere. Veldig ofte feiler bedriftene i gjennomføringen, og endringene blir unødvendig tunge, skaper splittet miljø, og stor frustrasjon hos ledere og ansatte. Basert på boken ADKAR gir foredraget dere en enkel, systematisk oversikt over hva som må gjøres for å lykkes, samt en oversikt over de vanligste feilene, og hvordan unngå dem. Det er mye billigere å gjøre det rett med en gang! Å feile i endringsprosesser har ofte store økonomiske konsekvenser. Foredraget gir deg verktøy for å unngå det.

TILBAKEMELDINGENS KRAFT

Et godt tilbakemeldingsmiljø er grunnlaget for å få en avdeling eller bedrift til å utvikle seg. Alle liker å bli sett. Alle liker å få ros på en eller annen måte. Alle ønsker å utvikle seg, gjøre en god jobb, bli verdsatt. Tilbakemeldinger er ikke bare noe en leder gir til ansatte, men like mye noe som gjøres på avdelingen mellom kollegaer. Størst verdi har tilbakemeldingen når mottaker er i lyttemodus, og det som tilbakemeldes er konkret, både på det som er bra, og det som trenger endring. Tilbakemeldingens kunst er å snakke så du blir forstått. Takk til mine ledere som fortalte meg hvor jeg måtte endre meg for å bli god! Jeg kjenner det med en gang jeg kommer til en bedrift. Jeg føler fort om det er et åpent miljø med respekt for hverandre, og at det ligger grunnleggende verdier med definert atferd linket til dette. Dette skaper grobunn for gode tilbakemeldinger. Vi trenger det for å utvikle oss. De fleste får alt for lite. Lær enkle grep for å få et godt tilbakemeldingsmiljø.

ER DU STRESSA – ELLER HAR DU IKKE TID TIL Å KJENNE ETTER?

Hvordan takle stressende situasjoner? Hvordan unngå unødig stress?  Enkle kommunikasjonsråd i stressede situasjoner. Øk bevisstheten om dine ressurser og sterkeste sider. Ved hjelp av enkle verktøy kartlegger du ditt stressnivå. Vi ser på avstressingsmetoder som fungerer. Er det noe som heter godt stress og dårlig stress?  Foredraget setter fokus på noe vi alle opplever, og gir en bevissthet på hva som må til for å stresse ned. Stressmestring gir mer overskudd i arbeidshverdagen.

NETTVERKSBYGGING – ET NØDVENDIG VERKTØY FOR Å KOMME VIDERE

Dine relasjoner og ditt nettverk er avgjørende for veien videre. Det hevdes at 2/3 av alle stillinger ikke annonseres. Hvordan får du en av dem?  Et godt nettverk hjelper deg videre. Det viktigste kriteriet for suksess i arbeidslivet (og resten av livet) er ikke utdanning, kompetanse, utseende, penger eller titler. Det som betyr aller mest er hvordan du relaterer til andre mennesker. I dette foredraget får du kompetanse som kan hjelpe deg å relatere bedre til andre – i personlige møter, på sosiale medier eller i andre fora. Et godt nettverk er en styrke for deg og din bedrift.

HERSKETEKNIKKER – ET MAKTVERKTØY

Et foredrag som tar for seg hersketeknikker i arbeidslivet – og som lærer deg å identifisere dem, og slå tilbake. Har du blitt oversett på møter og i samtale med flere? Blir du overkjørt i debatter? Det er mange følelser involvert når det blir brukt hersketeknikker på deg eller din gruppe. Ofte blir vi helt stumme, og går inn i oss selv. Ofte bruker vi lang tid på å forstå hva som hendte. De som bruker dem, kan være både bevisste og ubevisste på hvordan det de sier, virker på andre. Ofte bruker du hersketeknikker selv, uten å vite det. Foredraget tar for seg de vanligste hersketeknikkene, og hvordan man kan møte disse.

ANDRE TEMAER:

  • selvledelse
  • motivasjon
  • samarbeid
  • prosjektledelse
  • atferdsendring
  • kommunikasjon

Jeg kan på det varmeste anbefale Petter Bakken. Hans engasjement og evne til å sette seg inn i vår bedrifts behov har vært imponerende. Foredragene holder høy kvalitet, og vi som bedrift sitter igjen med stor gevinst.”

Odd-Vidar AndresenHunton Norge

“Petter er en eksepsjonelt kompetent og erfaren kursholder. Kombinert med hans entusiasme gjør dette foredragene svært motiverende og lærerike.”

Cato LianBanqsoft
OM PETTER

OM PETTER

Petter Bakken har lang og variert erfaring fra salg, markedsføring og ledelse. Han har veiledet store og komplekse organisasjoner i endring, de 15 siste årene med omstillingsprosesser både i Norge og i Europa.

Han har jobbet 29 år i Hewlett-Packard med support, service, produktansvar, markedsansvar og salg. De siste 14 årene i HP med både å produsere og levere ledelses- og salgsrelaterte kurs.

Petter er sertifisert coach og underviser i coaching. Han har også en sertifisering innen endringsledelse (PROSCI Change Management Certification).

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60