REIDAR MYRVANG

MELLOMMENNESKELIG INNSIKT OG FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP GIR DE BESTE RESULTATENE!

Reidar jobber med forskningsbasert leder- og medarbeiderutvikling, og holder innsiktsfulle foredrag om lederutøvelse, selvinnsikt og involvering. I tillegg holder han foredrag om hvordan endringer, omstillinger og nedbemanninger påvirker mennesker, og hvordan man utfører dette på best mulig vis.

FOREDRAG

DEN OVERRASKENDE SANNHETEN OM HVA SOM VIRKELIG MOTIVERER OSS

En lærerik og effektiv workshop som stimulerer til selvrefleksjon, bevissthet og kunnskap rundt temaet motivasjon. Reidar kombinerer forskning med virkemidler som er morsomme og til ettertanke. Dette er en ypperlig mulighet til å skape løft i en organisasjon eller gruppe, og hjelpe den enkelte til se hva man selv kan gjøre for å bli mer motivert i jobben eller situasjonen man står i. Opplegget er i utgangspunktet på ca. 60 minutter, men dette kan tilpasses.

JAKTEN PÅ MENINGEN MED ARBEIDET

Foredraget passer godt for små eller større grupper hvor utgangspunktet er å finne tilbake til gleden, motivasjonen og meningen med arbeidet, basert på mellommenneskelig innsikt og forskningsbasert kunnskap.

Noen temaer:

 • Endringer og endringsprosesser, og hva de ofte gjør med oss som medarbeidere og ledere (motarbeidere)
 • Når mine kollegaer blir mine konkurrenter
 • Kostnadskutt og stadig effektivisering
 • Hva nå? Problemstillinger som ofte gjør seg gjeldende
 • Motivasjon for meg og teamet
 • Meningen med arbeidet (samfunnsoppgaven?) og dagene videre

Foredraget inneholder også noen diskusjonsoppgaver som gjennomføres i plenum eller i diskusjon med sidepersonen.

Kan holdes som foredrag eller workshop.

FORSTÅ MEDARBEIDERNES REAKSJONER VED VANSKELIGE ENDRINGER

Hva er grunnen til at svært få lykkes organisasjoner lykkes med endringer? I sitt foredrag om hvordan endringer påvirker mennesker forteller Reidar hvordan endringer gjennomføres best mulig, hvordan mennesker gjerne reagerer, og hvordan man får ansatte med på endringene.

 • Organisasjoner og sannheter rundt organisasjonsendringer.
 • Ulike mennesketyper trenger ulik støtte fra ledere og medarbeidere.
 • Menneskelige reaksjoner på organisasjonsendringer.
 • Hvordan få til gode og konstruktive organisasjonsendringer.
 • Hva med de som blir igjen? Lederstøtte, kollegastøtte og motivasjon.
 • Motstand mot endringer, og hvordan takle dem.
 • Dagene fremover …

TILLIT I LEDELSE – HVA GIR VIRKELIG GODE RESULTATER?

Hva er grunnen til at noen lykkes som ledere, mens andre ikke makter rollen? I sitt foredrag om ledelse og arbeidsmiljø avdekker Reidar noen sannheter med basis i forskningsresultater. Disse viser hva som legger grunnlaget for de virkelig gode resultatene.

Reidar har selv forsket på sammenhengen mellom sosial relasjon mellom leder og medarbeider og opplevelsen av et mestringsklima i organisasjoner. Han har også forsket på hvilke lederstiler som utøves innen finansbransjen.

 • Hvilken relasjon bør det være mellom leder og medarbeider?
 • Hvilken lederstil fungerer best når det gjelder resultater, sosiale relasjoner, ekstrarolleatferd, samarbeid, innovasjon og nyskaping, og lavere turnoverintensjon?
 • Sosial relasjon mellom leder og medarbeider går begge veier.
 • Nøkkelparameteret “walk the talk”.
 • Hva er lederstøtte, og hvordan fungerer den?

GOD OG EFFEKTIV SKOLELEDELSE

Forskning viser at svake lederkunnskaper hos skoleansatte gir mer mobbing, dårligere samarbeid og mindre autoritet. Ledelsesopplæring hos lærere og skoleledelse er viktig for å bedre både det psykososiale læringsmiljøet og skoleresultatene. Samtidig gir det den enkelte større trygghet i den daglige klasseledelsen og i håndteringen av utfordrende situasjoner.

 • Lær situasjonsbestemt ledelse.
 • Bli tryggere som klasseleder.
 • Få eierskap til det som skjer i klasserommet.
 • Lær tydelig, direkte og motiverende kommunikasjon.
 • Mestring- og mestringsledelse kontra prestasjon og prestasjonsmåling.

Kurset inneholder en rekke praktiske øvelser, og vil derfor passe best i grupper med ca. 12-15 deltakere samtidig.

OM REIDAR

Reidar Myrvang er partner i konsulentselskapet Advisi SA. Han jobber mye med rekruttering, leder- og medarbeiderutvikling, og holder foredrag og kurs om god og effektiv ledelse med mer.

Han har Executive Master of Mangament fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innenfor HR og lederutvikling i organisasjoner.

I tillegg har han bred erfaring fra bank- og finansbransjen samt varehandel i roller både som toppleder og mellomleder.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60