REIDAR MYRVANG

MELLOMMENNESKELIG INNSIKT OG FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP GIR DE BESTE RESULTATENE!

Reidar jobber med forskningsbasert leder- og medarbeiderutvikling, og holder innsiktsfulle foredrag om lederutøvelse, selvinnsikt og involvering. I tillegg holder han foredrag om hvordan endringer, omstillinger og nedbemanninger påvirker mennesker, og hvordan man utfører dette på best mulig vis.