STIAN VIKRA

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES – MOT ALLE ODDS?

Stian er tidligere marinejeger og en inspirerende og tydelig foredragsholder. Sommeren 2014 svømte han som den første i verden fra Norge til Danmark – og det atpåtil motstrøms. I foredraget deler han sine erfaringer fra planleggingen og gjennomføringen av den meste ekstreme svømmeturen som noensinne er gjennomført i Norden – om ikke i verden. Han snakker om fokus og tilstedeværelse, å takle motgang, å fortsette selv om alt ikke går som planlagt, og at man kan oppnå mye ved å gjøre enkle grep over tid.