SVEIN HARALD RØINE

MODIG LEDELSE, MOTIVASJON OG ARBEIDSGLEDE

Svein Harald er en tidligere toppleder som drømte om å bidra til å gjøre verden litt modigere, derav kallenavnet “Mr. Modig”. Han har en unik formidlingsevne og er en historieforteller av rang. I kombinasjon med hans erfaring og fagkunnskap gir dette inspirerende og relevante foredrag der han spiller på hele følelsesregisteret. Temaer for kurs og foredrag er ledelse, motivasjon og arbeidsglede i endringsprosesser, salg og storytelling.