SVEIN TORE MARTHINSEN

SOSIAL KOMMUNIKASJON, VALG OG DEMOKRATI

Svein Tore er statsviter, blogger, forfatter og en foredragsholder som brenner for valg, demokrati og god bruk av sosiale medier. Han holder engasjerte foredrag og workshops om disse temaene.

FOREDRAG

NYTTEN AV SOSIALE MEDIER

Hvorfor bør jeg og min virksomhet bruke sosiale medier? Noen nytteområder kan være rekruttering, læring, internkommunikasjon, kundekommunikasjon og samfunnskommunikasjon.

SOSIAL KOMMUNIKASJON

Personlig. Samtale. Verdi. Tre pilarer i god bruk av nye mediekanaler. 

SOSIALE MEDIER I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV

Mer likeverd, åpenhet og maktdeling – hva betyr det for arbeidsplassen din og for samfunnet?

TWITTER

Hvorfor og hvordan bør jeg bruke Twitter?

VALG

Hvilke muligheter og utfordringer står partiene overfor fram mot neste valg?

KOMMUNEREFORMEN

Historikk, argumenter og konsekvenser.


Svein Tore skreddersyr oppdrag etter ditt behov og ønske. Han kan også tilby streaming av arrangementer.

OM SVEIN TORE

OM SVEIN TORE

Svein Tore Marthinsen har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Han har jobbet som seminarleder ved UiO, frilanser og gjesteforeleser på BI. De senere årene har han spesialisert seg på foredrag og workshops for private og offentlige virksomheter.

Sammen med Cecilie Staude er han forfatter av boken "Sosial kommunikasjon", den første boken som samler erfaringer fra sosial mediebruk i Norge.

Han har inspirert flere virksomheter til å komme i gang med sosiale medier, og bl.a jobbet med sosiale medieprosjekter for NRK, Rema 1000, Coop, LO, Virke og Apotekforeningen.

Svein Tore blir ofte brukt som sosial medieanalytiker og politisk kommentator i ulike medier. I 2011 var han NRK Østlandssendingens valgekspert.

Han har fast spalte i Romerikes Blad.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60