SYNNEVA ERLAND

KOMMUNIKASJONSEKSPERT, SANGER OG SKUESPILLER

Alt handler om kommunikasjon! Det handler om tilstedeværelse, om å løfte hverandre, se hverandre, lytte til hverandre og sammen skape en god arbeidsplass eller organisasjon. Er DU bevisst hvordan du kommuniserer og hvilken påvirkningskraft du har? Med god kommunikasjon kan vi bli tydeligere ledere, få en bedre kultur og økt trivsel på arbeidsplassen. Trivsel viser igjen på bunnlinja!

Dette er temaer Synneva holder foredrag om. Med spisskompetanse på kommunikasjon, bedriftskultur og ledelse kan hun bidra til å motivere, gi økt kunnskap og å løfte organisasjonen.