SYNNEVA ERLAND

KOMMUNIKASJONSEKSPERT, SANGER OG SKUESPILLER

Alt handler om kommunikasjon! Det handler om tilstedeværelse, om å løfte hverandre, se hverandre, lytte til hverandre og sammen skape en god arbeidsplass eller organisasjon. Er DU bevisst hvordan du kommuniserer og hvilken påvirkningskraft du har? Med god kommunikasjon kan vi bli tydeligere ledere, få en bedre kultur og økt trivsel på arbeidsplassen. Trivsel viser igjen på bunnlinja!

Dette er temaer Synneva holder foredrag om. Med spisskompetanse på kommunikasjon, bedriftskultur og ledelse kan hun bidra til å motivere, gi økt kunnskap og å løfte organisasjonen.

FOREDRAG

SE, LYTT, ROCK HVERANDRE FREM!

Rock hverandre frem gjennom bevisst kommunikasjon! I dette foredraget får du kunnskap om kommunikasjon og hvordan du påvirker andre i hverdagen. Du lærer hvordan du kan bli en bedre kollega, bedre leder eller et bedre medmenneske, ved å forstå din egen utstråling og påvirkningskraft.

Innhold:

 • Hva er kommunikasjon?
 • Tilstedeværelse
 • Identitet
 • Kroppsspråk og utstråling
 • Tillit
 • Hvordan kan dere løfte hverandre i hverdagen?

Du lærer hvordan vår kommunikasjon påvirker situasjoner og hvordan vi kan skape tillit gjennom god kommunikasjon.

Målet er at deltakerne skal bli flinkere og mer bevisst på egen kommunikasjon, og forstå hvilken påvirkningskraft og ansvar vi alle har.

SMART BRUK AV SOSIALE MEDIER

Digital kommunikasjon blir viktigere og viktigere, også i jobbsammenheng. I dette kurset lærer du om de ulike kanalene og hvordan du kan bygge opp et innhold som fenger og fungerer.

Innhold:

 • Hvordan har kommunikasjonen endret seg med sosiale medier?
 • Hvordan bygge opp en god post?
 • Hvordan kan du best utnytte sosiale medier til merkevarebygging, få engasjerte følgere, og dermed økt synlighet for selskapet ditt?

I dette foredraget lærer du om hva som fungerer best i de ulike kanalene og hvordan du kan utnytte potensialet som ligger i sosiale medier. Du får også introduksjon til to enkle video-apper som du lett kan bruke selv.

Målet er at deltakerne skal få økt kunnskap om digital kommunikasjon og tips til hvordan de kan bygge opp godt innhold, i rett kanal, som fenger.

NETTVERKSBYGGING

Å bruke nettverket bevisst kan gi både store oppdrag og et godt omdømme. I dette foredraget får du tips til hvordan du kan bruke både LinkedIn og small-talk som verktøy for å bygge et godt nettverk

Innhold:

 • Det viktige førsteinntrykket
 • Nettverking ansikt til ansikt: small-talk, visittkort, skaffe avtaler og få folk til å huske deg
 • Nettverking på LinkedIn: bygge opp en god profil og smart bruk av kanalen

I dette foredraget får du innblikk i hvordan du kan bygge og bruke nettverket ditt klokt og tillitvekkende. Du får en innføring i LinkedIn, og konkrete tips til hvordan du kan utnytte et møte eller en konferanse maksimalt.

Målet er at deltakerne skal bli mer bevisst sitt eget nettverk, og lære hvordan de kan utnytte dette best mulig.

THINK DIFFERENT. OM KREATIVITET OG INNOVASJON

Innovasjon og utvikling er avhengig av at man skaper rom for nye tanker og kreative idéer. I dette foredraget får du kunnskap om kreativitet og konkrete tips som kan gjøre deg mer åpen for å tenke annerledes.

Innhold:

 • Hva er kreativitet? – noen definisjoner
 • Hva hemmer og hva fremmer kreativitet?
 • Kreativitet og innovasjon på jobb
 • Hvordan kan du åpne opp for nye idéer

I dette foredraget får du innblikk i hva som hemmer og hva som fremmer kreativitet, og hvordan du selv kan bli mer nytenkende.

Målet er at deltakerne skal bli mer åpne for nye måter å tenke på, og få kunnskap om gode verktøy for kreativ tenkning og innovative prosesser, blant annet ved bruk av Fuelbox® Innovasjon.

“Og for en inspirasjon det ble! Synneva anbefales på det varmeste.”

Tor ArnesenAdministrerende direktør, Norske Shell

“Synneva er flink til å vise viktigheten av kommunikasjon på ulike plan og å formidle dette til publikum gjennom et inspirerende og levende foredrag. Hun byr på seg selv og klarer å engasjere deltakerene i salen. Virkelig et friskt pust!”

Andreas KuståsOslo Business Forum

“Er det èn foredragsholder du må få med deg, så er det Synneva Erland! Ikke bare har hun imponerende kunnskap om det hun prater om – hun byr på seg selv, er tydelig og inspirerende å høre på. Hun er flink til å kommunisere og ser hele publikummet sitt uansett størrelse!”

Kjersti Egeland AasgårdID Media AS
OM SYNNEVA

OM SYNNEVA

Synneva Erland er kommunikasjonsekspert, kurs- og foredragsholder med bakgrunn som vokalist, skuespiller, regissør, prosjektleder og adjunkt. Hun har utdannelse fra universitet og høgskole.

Hun er grunnlegger av Norsk Lederkonferanse sammen med June Kristin Lima Bru fra firmaet Norsk Ledelse. I tillegg er hun leverandør til Jæren Produktutviklings Mind Your Own Business (MYOB), et etablererkurs for unge gründere med utenlandsk opprinnelse.

Synneva er sertifisert fasilitator av FuelBox®.

TV Vest har leid Synneva inn som kommunikasjonsekspert i flere sesonger til debattprogrammet Arena, og Jærbladet har henne som en av sine faste bloggere. Hun er sterkt engasjert i sosiale media og har blitt fremhevet som en av åtte store twitterpoeter i Norge.

Hun har i fire år vært frivillig veileder ved Global Dignity Day, og har vært brennende engasjert i bistandsprosjektet Jobbskaper arrangert av Strømmestiftelsen.

“Og for en inspirasjon det ble! Synneva anbefales på det varmeste.”

Tor ArnesenAdministrerende direktør, Norske Shell

“Synneva er flink til å vise viktigheten av kommunikasjon på ulike plan og å formidle dette til publikum gjennom et inspirerende og levende foredrag. Hun byr på seg selv og klarer å engasjere deltakerene i salen. Virkelig et friskt pust!”

Andreas KuståsOslo Business Forum

“Er det èn foredragsholder du må få med deg, så er det Synneva Erland! Ikke bare har hun imponerende kunnskap om det hun prater om – hun byr på seg selv, er tydelig og inspirerende å høre på. Hun er flink til å kommunisere og ser hele publikummet sitt uansett størrelse!”

Kjersti Egeland AasgårdID Media AS
OM SYNNEVA

OM SYNNEVA

Synneva Erland er kommunikasjonsekspert, kurs- og foredragsholder med bakgrunn som vokalist, skuespiller, regissør, prosjektleder og adjunkt. Hun har utdannelse fra universitet og høgskole.

Hun er grunnlegger av Norsk Lederkonferanse sammen med June Kristin Lima Bru fra firmaet Norsk Ledelse. I tillegg er hun leverandør til Jæren Produktutviklings Mind Your Own Business (MYOB), et etablererkurs for unge gründere med utenlandsk opprinnelse.

Synneva er sertifisert fasilitator av FuelBox®.

TV Vest har leid Synneva inn som kommunikasjonsekspert i flere sesonger til debattprogrammet Arena, og Jærbladet har henne som en av sine faste bloggere. Hun er sterkt engasjert i sosiale media og har blitt fremhevet som en av åtte store twitterpoeter i Norge.

Hun har i fire år vært frivillig veileder ved Global Dignity Day, og har vært brennende engasjert i bistandsprosjektet Jobbskaper arrangert av Strømmestiftelsen.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60