TERJE BJØRANGER

ÆRESKRIMINALITET OG TVANGSEKTESKAP

Terje er politiadvokat og foredragsholder, og har æreskriminalitet og tvangsekteskap som spesialområde. Gjennom sitt mangeårige arbeid i UDI og politiet har han fått stor innsikt og bred erfaring som har deler med publikum. Selv om temaene for mange kan oppleves kontroversielle, er Terje opptatt av å holde en ærlig stil.

 

FOREDRAG

ÆRESRELATERT VOLD
HERUNDER TVANGSEKTESKAP, KONTROLL OG RISIKO FOR ÆRESDRAP

  • Forståelsen av æresbegrepet i en del innvandrermiljøer
  • Hva er æresrelatert vold?
  • Hva utløser æresrelaterte konflikter?
  • Hvem blir utsatt for æresrelatert vold?
  • Hvordan kan hjelpeapparatet jobbe med denne type konflikter?

Holdes i samarbeid med Nora Berg (se presentasjon under)
Varighet: 90 minutter

ANDRE TEMAER:

  • æreskriminalitet
  • tvangsekteskap
  • utlendingsrett

Foredragene passer for offentlige etater, politi, helsevesen, NAV, utdanningsinstitusjoner, utlendingsmyndigheter, hjelpeapparat, politiske miljøer og forskermiljøer.

SAMARBEID MED NORA BERG

Terje holder ofte foredrag sammen med Nora. Hun er født i Norge, og har vokst opp i en pakistansk familie. Nora har personlig erfaring med både æresbegrepet,  tvangsekteskap og kvinneundertrykkelse. Hvordan det er å vokse opp som norsk jente, men samtidig skulle tilfredsstille forventningene til sine pakistanske foreldre. Hun vet også hvordan det er å bryte ut og ta egne valg, for så å bli utstøtt fra både familie og nettverk. Nå har Nora startet livet sitt på nytt.

 

OM TERJE

OM TERJE

Terje Bjøranger er jurist, og jobber som politiadvokat i KRIPOS. Han har tidligere jobbet som politiinspektør i Romerike politidistrikt, i Utlendingsdirektoratet og i barneverntjenesten i Oslo.

Han etablerte et kompetanseteam i arbeidet mot æresrelatert vold, som fortsatt er operativt i regi av integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Christopher har også vært medlem av sentralstyret til SU, laget en app, sittet i styret til et oljeselskap, startet sin egen bedrift, bodd et halvt år på landsbygda i El Salvador og vært programleder i en podcast.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60