TERJE BJØRANGER

ÆRESKRIMINALITET OG TVANGSEKTESKAP

Terje er politiadvokat og foredragsholder, og har æreskriminalitet og tvangsekteskap som spesialområde. Gjennom sitt mangeårige arbeid i UDI og politiet har han fått stor innsikt og bred erfaring som har deler med publikum. Selv om temaene for mange kan oppleves kontroversielle, er Terje opptatt av å holde en ærlig stil.