TOM-GØRAN JØNSSON

HVORDAN VÆRE LEDER NÅR EN ANSATT SLITER MED SIN PSYKISKE HELSE?

Tom-Gøran var en ambisiøs leder som følte han ga alt i jobben. Da han fikk beskjed om at det ikke var godt nok, raste verden sammen. Han fikk diagnosen angst og depresjon, og var utbrent. Han brukte flere år på å kjempe seg tilbake, og denne prosessen ga ham helt nye tanker om ledelse. I dag holder han ærlige og tankevekkende foredrag om sine erfaringer og arbeidsgivers ansvar når ansatte sliter med sin psykiske helse, til nytte for både ledere, hjelpeapparat og andre med lignende erfaringer.

Tom-Gøran har blant annet holdt foredrag for NAV, LO, Inkluderende arbeidsliv, psykologistudenter og ulike organisasjoner.