TORUNN MEYER

BLI BEDRE TIL Å PÅVIRKE OG OVERBEVISE!

Torunn er inspirende og engasjerende, og i sitt egenutviklede konsept tar hun i bruk teknikker og virkemidler fra teater og idrett. Som erfaren skuespiller kan hun mye om formidling, kroppsspråk og stemmebruk. Hun lærer deltakerne hvordan de kan nå frem med budskapet sitt, og nytteverdien er stor og umiddelbar!

FOREDRAG

KUNSTEN Å HOLDE ET (U)ENGASJERENDE FOREDRAG
– BLI BEDRE TIL Å PÅVIRKE OG OVERBEVISE

Få gjennomslag for ditt budskap!

Torunn brenner for at du skal kommunisere tydelig og effektivt for å oppnå det du ønsker. I dette foredraget gir hun deg konkrete verktøy til hvordan du kan bli en mer engasjererende og overbevisende foredragsholder, og hun gir også eksempler på hvordan vi dessverre ofte oppnår det motsatte! Hvorfor er det så viktig å gjøre en god presentasjon? Her er det mange konkrete og nyttige tips å ta med seg både innen stemmebruk, kroppsspråk, ordvalg og flere andre retoriske grep. Overføringsverdien fra teatret til alle andre som skal formidle et budskap, er meget stor. “Som skuespiller sitter jeg på mye verdifull kompetanse som andre som skal stå foran ‘et publikum’ kan dra nytte av”, sier Torunn. Hun ønsker å engasjere, utfordre og fremkalle både humor og latter. Dette er et foredrag mange vil kjenne seg igjen i!

Foredraget varer i ca. 45 min etterfulgt av 10 min Q&A.

ØVRIGE TEMAER

  • kommunikasjon og kroppsspråk
  • presentasjonsteknikk

“Et av de mest nyttige kursene jeg har vært på noen gang. Torunn er veldig profesjonell og inspirerende.”

Deltaker på kurs hos SOCO Norge AS

Torunn er meget kunnskapsrik innenfor sitt fagområde, og formidler tematikken med stort engasjement. Hun er strukturert og pedagogisk i sin måte å fremstille stoffet på. Kombinasjonen av teori og praksis har gitt den enkelte mulighet for aktiv deltakelse.”

Yvonne LarssenAvdelingsdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

“Torunn Meyer er et levende studie av det hun lærer bort. Hun er engasjert, inspirerende, klar og lekende i sin tilnærming til å lære bort presentasjonsteknikk. Hun lager et positivt læringsmiljø med humor og fag om hverandre, som for meg gav maksimal uttelling.”

Christian MartinsenEmbriq AS
OM TORUNN

OM TORUNN

Torunn Meyer er utdannet skuespiller i London, og har lang erfaring fra scenen.

Hun har gjennomført flere kurs innen teaterbasert læring for arbeidslivet, med fordypning i formidling i næringslivet.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60