VIDAR TOP

ENDRINGSFORSKER MED SPRUT

Vidar er en fargerik forsker og forfatter som med varme og iver holder etterspurte foredrag over hele verden. Fra USA til Saudi Arabia er temaet: Hvordan jobbe smartere og endre kultur for å få bedre resultater?